Grote en kleine bouwprojecten: goed geregeld!

Bouwadvies voor iedereen

Bouwadvies van Maaren is een onafhankelijk bouwkundig- en expertisebureau.

Een greep uit onze diensten


Schade expertise

Schade expertise: Heeft u advies nodig of wilt u een onderzoek laten uitvoeren op het gebied van bouwgebreken en bouwgeschillen? Dan kunt u bij Bouwadvies van Maaren terecht. Op het gebied van bouw, bouwkunde en bouwtechniek treed onze schade expert voor u op als onafhankelijke deskundige. Onze schade expert verzamelt informatie en voert onderzoeken uit […]

Bouwkundige en Civiele opnames

Bouwkundige en Civiele opnames: Deze opnames (ook wel nulmetingen genoemd) worden verricht voordat risicovolle werkzaamheden in de buurt van onroerend goed en/of kunstwerken worden uitgevoerd, zoals: het inheien van funderingspalen het trillend aanbrengen en/of verwijderen van damwanden het slopen van belendingen en/of het uitvoeren van funderingsherstel het verlagen van de grondwaterstand aardbevingen door bijvoorbeeld gaswinning […]

Bekijk al onze diensten