afdeling Omgevingsmonitoring

Op het gebied van Omgevingsmonitoring / Schademanagement, voor zowel de bouw als infra, kan Bouwadvies van Maaren verschillende diensten voor u verrichten. Hierbij kunt u denken aan uitvoeren/verzorgen van:

Een monitoringsplan beschrijft de risico’s voor de omgeving van een bouwkundig of civiel project. Ook omvat het maatregelen om deze risico’s te minimaliseren.

Lees meer

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.

Een bouwkundige opname vindt plaats voorafgaand aan de uitvoerfase van risicovolle werkzaamheden in de buurt van onroerend goed. Voordat deze werkzaamheden worden uitgevoerd, brengt een bouwkundige opname de huidige staat in kaart. De bouwkundige opname wordt uitgevoerd door of onder supervisie van een NIVRE geregistreerde register-expert.

Lees meer

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.

Een civiele opname vindt doorgaans plaats voorafgaand aan het uitvoeren van risicovolle werkzaamheden in de buurt van wegen en kunstwerken. De civiele opname, die wordt uitgevoerd door of onder supervisie van een NIVRE geregistreerde register-expert, geeft zicht op de huidige staat van de civiele werken.

Lees meer

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.

Het uitvoeren van bouw en infra gerelateerde werkzaamheden gaat soms gepaard met de nodige risico’s. Zo kunnen er bij verschillende werkzaamheden trillingen ontstaan, die schade kunnen aanrichten aan omringende gebouwen, objecten, kunstwerken en omgeving. Een onderdeel van de omgevingsmonitoring van Bouwadvies van Maaren is het uitvoeren trillingsmetingen. Door deze trillingsmetingen kunnen de trillingen in kaart worden gebracht en kan erger worden voorkomen. Maar hoe gaan deze trillingsmetingen eigenlijk in z’n werk, wanneer worden de trillingsmetingen uitgevoerd en hoe ziet zo’n trillingsmeting er bij Bouwadvies van Maaren uit?

Lees meer

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.

De omgevingsmonitoring van Bouwadvies van Maaren bestaat uit een aantal onderdelen. Zo doen wij verschillende opnames (bouwkundige opname en civiele opname), maken we monitoringsplannen en voeren wij bij risicovolle werkzaamheden trillingsmetingen uit. Maar ook deformatiemetingen spelen een belangrijke rol in de omgevingsmonitoring van Bouwadvies van Maaren. Door het uitvoeren van deformatiemetingen (waterpasmetingen) kunnen eventuele verzakkingen aan een gebouw nauwkeurig worden vastgesteld. Maar wat zijn deformaties eigenlijk, hoe ontstaan deze en hoe gaat zo’n deformatiemeting dan in zijn werk?

Lees meer

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.

Heeft u advies nodig of wilt u een deskundig onderzoek laten uitvoeren op het gebied van bouwgebreken of -geschillen? Dan bent u bij Bouwadvies van Maaren aan het juiste adres.

Lees meer

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.

Een weginspectie vindt doorgaans plaats voorafgaand aan het uitvoeren van risicovolle werkzaamheden waarbij zwaar verkeer voor het desbetreffende project wordt ingezet. Hierbij kan gedacht worden aan de transportroute die veel meer belast wordt dan gebruikelijk, door bijvoorbeeld de zandauto’s, kranen of ander zwaar verkeer. Omdat deze transportroutes veel meer belast worden wil de opdrachtgever een beeld hebben van de huidige situatie en de situatie na de uitgevoerde werkzaamheden.

Lees meer

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.