Bouwkundige opname

Een bouwkundige opname vindt plaats voorafgaand aan de uitvoerfase van risicovolle werkzaamheden in de buurt van onroerend goed. Voordat deze werkzaamheden worden uitgevoerd, brengt een bouwkundige opname de huidige staat in kaart. De bouwkundige opname wordt uitgevoerd door of onder supervisie van een NIVRE geregistreerde register-expert.

WAAROM EEN BOUWKUNDIGE OPNAME?

Een bouwkundige opname heeft tot doel de staat van een object of onderdeel daarvan vast te leggen, voordat er in de nabijheid risicovolle werkzaamheden plaatsvinden. Ondanks voorzorgsmaatregelen en zorgvuldigheid van de uitvoerende instanties kunnen de eerder genoemde werkzaamheden leiden tot schade (o.a. scheurvorming en verzakkingen) aan objecten in de omgeving.

Na overlast of het ontstaan van trillingen veronderstellen omwonenden dat er als gevolg van de bouwactiviteiten gebreken zijn ontstaan aan hun woningen. Zij maken hiervan melding bij u of uw opdrachtgever.

Middels een bouwkundige opname wordt de staat van het object/onderdeel nauwkeurig vastgelegd. Daarmee voorkom je achteraf voor zowel de uitvoerende partij als de eigenaar van het onroerend goed vervelende rechtszaken om aan te tonen of het gebrek vooraf aanwezig was.

Een goede bouwkundige opname bevat niet alleen een opname van een woning, een bedrijfsgebouw of een terrein. Ook het maken van een duidelijke en begrijpelijke rapportage hoort bij het uitvoeren van een goede bouwkundige opname. Het voorkomt conflicten doordat het duidelijkheid geeft of het object wel of geen schade heeft ondervonden van de risicovolle werkzaamheden.

 

WANNEER WORDT EEN BOUWKUNDIGE OPNAME UITGEVOERD?

Zoals gezegd, vindt een bouwkundige opname plaats voorafgaand aan de uitvoerfase van risicovolle werkzaamheden in de buurt van onroerend goed, wegen en kunstwerken. Er zijn verschillende soorten risicovolle werkzaamheden, waarbij het aan te raden is een bouwkundige opname uit te voeren. Bij risicovolle werkzaamheden in de bouw en infra kunt u denken aan:

  • Het inheien van funderingspalen,
  • Het trillend aanbrengen en/of verwijderen van damwanden,
  • Het slopen van belendingen en/of het uitvoeren van funderingsherstel,
  • Het verlagen van de grondwaterstand,
  • Aardbevingen door mijnbouwactiviteiten zoals gaswinning, zoutwinning, etc.
  • Het boren van tunnels naast en onder belendingen,
  • Het versterken van dijken,
  • Zwaar transport,
  • Aanleggen van drempels,
  • Een rioolrenovatie, etc.

Dit zijn onder andere werkzaamheden die trillingen en/of zettingen veroorzaken met als mogelijk gevolg dat schade aan bijvoorbeeld belendende woningen/objecten/wegen/kunstwerken kunnen ontstaan. Bij dit soort werkzaamheden kunnen ook voorafgaand aan de werkzaamheden trillingsmetingen uitgevoerd worden. Indien er toch schade ontstaat, dan kan een deskundige met de benodigde schade expertise bepalen waar de oorzaak ligt.
 

BOUWKUNDIGE OPNAME BIJ BOUWADVIES VAN MAAREN

Voor het uitvoeren van bouwkundige opnames bent u bij Bouwadvies van Maaren aan het juiste adres. We zijn niet alleen gespecialiseerd in het uitvoeren van bouwkundige opnames, maar ook in de uitvoering van civiele opnames. De opnames worden uitgevoerd door of onder supervisie van een NIVRE geregistreerde register-expert. Hiermee wordt gegarandeerd dat de opname volgens de juiste norm en deskundigheid wordt uitgevoerd. Na het uitvoeren van de bouwkundige opname krijgt de opdrachtgever een rapportage van de (eventuele) vooraf aanwezige gebreken. Daarnaast kan op verzoek van de opdrachtgever de rapportage inclusief beeldmateriaal tegen een meerprijs gedeponeerd worden bij de notaris.

 

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.