Omgevingsmonitoring

Op het gebied van Omgevingsmonitoring / Schademanagement, voor zowel de bouw als infra, kan Bouwadvies van Maaren verschillende diensten voor u verrichten. Hierbij kunt u denken aan uitvoeren/verzorgen van:

Een monitoringsplan beschrijft de risico’s voor de omgeving van een bouwkundig of civiel project. Ook omvat het maatregelen om deze risico’s te minimaliseren.

Lees meer

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.

Deze bouwkundige en civiele opnames vinden plaatsen voorafgaand aan de uitvoerfase van risicovolle werkzaamheden in de buurt van onroerend goed, wegen en kunstwerken. De opnames worden uitgevoerd door of onder supervisie van een NIVRE geregistreerde register-expert.

Lees meer

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.

Werkzaamheden waarbij trillingen ontstaan, kunnen schade aan objecten veroorzaken en hinderlijk zijn voor omstanders, zeker in een bebouwde omgeving.

Lees meer

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.

Bij een opname worden gebreken vastgelegd. Bijvoorbeeld in en om een gebouw. Bij een deformatiemeting (waterpasmeting) wordt de stand van het gebouw vastgelegd (verzakking).

Lees meer

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.

Heeft u advies nodig of wilt u een onderzoek laten uitvoeren op het gebied van bouwgebreken of -geschillen? Dan kunt u bij Bouwadvies van Maaren terecht.

Lees meer

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.