Ontzorgen opdrachtgever

Wij krijgen regelmatig de vraag van opdrachtgevers of wij ze kunnen helpen/ontzorgen bij uiteenlopende vraagstukken die niet altijd te ondervangen zijn in één specifieke dienst. Aangezien wij erop gericht zijn om onze opdrachtgevers te ondersteunen/ontzorgen waar wij kunnen, is altijd de vraag aan ons mogelijk.

Bouwadvies van Maaren wil waar hij kan zijn opdrachtgever ondersteunen/ontzorgen waarbij dat gevraagd wordt.

Niet gezegd dat wij overal op in kunnen gaan, maar wij weten uit ervaring van verschillende opdrachtgevers dat zij wel eens met een vraag zitten wat bijvoorbeeld veel tijd kost en waar de opdrachtgever geen tijd voor heeft.

In de verschillende situaties kunnen wij meedenken met de opdrachtgever. Bij opdracht bijvoorbeeld een Plan van Aanpak schrijven en eventueel een planning aan de werkzaamheden koppelen om zo samen met de opdrachtgever het pad te bepalen waarna wij de werkzaamheden gaan uitvoeren.

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.