Trillingsmetingen

Werkzaamheden waarbij trillingen ontstaan, kunnen schade aan objecten veroorzaken en hinderlijk zijn voor medewerkers en omstanders, zeker in een bebouwde omgeving.

Trillingen die ontstaan bij het uitvoeren van werkzaamheden kunnen verstrekkende gevolgen hebben. De trillingen kunnen ertoe leiden dat er schade ontstaat aan gebouwen en andere objecten, doordat de materialen waarvan de gebouwen gemaakt zijn de trillingen niet kunnen verwerken. Naast schade aan gebouwen en objecten kan het ook zorgen voor verstoringen van apparaten en hinderlijk zijn medewerkers en omstanders, in het bijzonder in een bebouwde omgeving. Van Maaren Bouwadvies is gespecialiseerd in omgevingsmonitoring bij bouwtrajecten en andere werkzaamheden. Het uitvoeren van trillingsmetingen is één van de diensten die wij voor u kunnen verrichten. 
 

Waarom trillingsmetingen uit laten voeren?

Bij een bouwproject heeft u automatisch te maken met de omgeving van waar het bouwproject plaatsvindt. Als de werkzaamheden die u gaat uitvoeren mogelijk trillingen veroorzaken, wilt u ten alle tijden voorkomen dat er schade ontstaat aan omliggende gebouwen en objecten. Door trillingsmetingen uit te laten voeren in de omgeving kunt u ervoor zorgen dat de trillingen niet de grenzen van de SBR trillingsrichtlijn overschrijdt. In het geval dat uw werkzaamheden ervoor zorgen dat de trillingen te hevig worden, kan er worden ingegrepen en voorkomt u schade aan objecten in de omgeving. 
 

Welke trillingsbronnen zijn er? 

Trillingen kunnen ontstaan bij de uitvoering van uiteenlopende werkzaamheden en bij diverse bouwprojecten. Wij hebben een aantal trillingsbronnen voor u opgesomd: 

  • het inheien van funderingspalen

  • het trillend aanbrengen en/of verwijderen van damwanden

  • het slopen van belendingen en/of het uitvoeren van funderingsherstel

  • aardbevingen door bijvoorbeeld gaswinning

  • het boren van tunnels naast en onder belendingen

  • het versterken van dijken

  • zwaar transport

  • aanleggen van drempels

  • een rioolrenovatie

Dit is slecht een greep uit werkzaamheden waarbij trillingen kunnen ontstaan. Twijfelt u of er trillingen optreden bij de werkzaamheden die u uitvoert of die bij u in de buurt worden uitgevoerd? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op! 
 

SBR trillingsrichtlijn 

Trillingen ontstaan bij bouwwerkzaamheden zoals heiwerk, trilwerk, sloopwerk, (werk)verkeer en infrastructurele voorzieningen. Om te bepalen of trillingen te hevig zijn gebruiken we de SBR trillingsrichtlijn. In deze trillingsrichtlijn staat beschreven wat de maximale toelaatbare waarden zijn van trillingen. De SBR trillingsrichtlijnen zijn opgedeeld in twee categorieën, SBR richtlijn A en SBR richtlijn B. SBR richtlijn A beschrijft de richtlijnen en grenswaarden voor trillingen met het oog op schades aan objecten en gebouwen in de omgeving. 

SBR richtlijn B beschrijft richtlijnen en grenswaarden voor trillingen met betrekking tot hinder voor personen. die kunnen trillingen vrijkomen waarbij schade aan objecten en hinder voor personen kan ontstaan. Om deze trillingen te meten gebruiken wij geavanceerde trilling meetsystemen waarmee wij de trillingsmetingen uitvoeren.
 

Bemande en onbemande trillingsmetingen 

Van Maaren beschikt over geavanceerde trillingsmeters die zeer nauwkeurig trillingen in de omgeving van uw bouwproject kunnen meten. De trillingsmetingen kunnen wij zowel bemand als onbemand uitvoeren, op locatie of bij ons op kantoor. Het voordeel van een bemande meting bij ons op kantoor is dat bij het project alle geïnstalleerde trillingsmeters live gevolgd kunnen worden vanaf één computer. Op deze manier kan er gelijk gestuurd en ingegrepen worden bij te hevige trillingen volgens de SBR trillingsrichtlijnen. 

Bij onbemande trillingsmetingen registreert de trillingsmeters gedurende een langere periode de trillingen in de buurt van trillingsbronnen. De trillingsmeters kunnen we op gewenste momenten op afstand uitlezen en aan u rapporteren welke trillingen er in de gemeten periode hebben plaatsgevonden. 
 

Trillingsmetingen uit laten voeren in Groningen 

Van Maaren Bouwadvies heeft al bij diverse projecten trillingsmetingen uitgevoerd door het hele land. Onlangs zijn we begonnen met het uitvoeren van trillingsmetingen in Groningen bij één van de grootste infraprojecten van Nederland. Als u ook een bouwproject heeft in Groningen waarbij u trillingsmetingen wilt laten uitvoeren, dan is Van Maaren u graag van dienst. 
 

Trillingsmetingen laten uitvoeren? Neem contact op

Wilt u trillingsmetingen laten uitvoeren als onderdeel van uw omgevingsmonitoring? Dan bent u bij Van Maaren Bouwadvies aan het juiste adres. Met onze geavanceerde trillingsmeters zorgen wij ervoor dat u uw werkzaamheden goed kunt uitvoeren, zonder dat de SBR trillingsrichtlijnen worden overschreden. Neem gerust contact met ons op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn of om uw vragen te stellen.
 

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.