Trillingsmetingen

Trillingen die ontstaan bij het uitvoeren van bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden kunnen verstrekkende gevolgen hebben. De trillingen kunnen ertoe leiden dat er schade ontstaat aan gebouwen en andere objecten, doordat de materialen waarvan de gebouwen gemaakt zijn de trillingen niet kunnen opnemen. Naast schade aan gebouwen en objecten kan het ook zorgen voor verstoringen van apparaten en hinderlijk zijn voor omwonenden en medewerkers, in het bijzonder in een bebouwde omgeving. Bouwadvies van Maaren is gespecialiseerd in omgevingsmonitoring. Het uitvoeren van trillingsmetingen is één van de diensten die wij voor u kunnen verrichten.

Waarom trillingsmetingen uit laten voeren?

Bij een bouwproject heeft u automatisch te maken met de omgeving van waar het bouwproject plaatsvindt. Als de werkzaamheden die u gaat uitvoeren mogelijk trillingen veroorzaken, wilt u ten alle tijden voorkomen dat er schade ontstaat aan omliggende gebouwen en objecten. Volgens de wet mag u ook geen schade toebrengen aan anderen en alles eraan doen om dit te voorkomen. Door onder andere trillingsmetingen uit te laten voeren in de omgeving kunt u ervoor zorgen dat de trillingen die vrijkomen gemonitord worden. In het geval dat uw werkzaamheden ervoor zorgen dat de trillingen te hevig worden, kan er worden ingegrepen.

Welke trillingsbronnen zijn er?

Trillingen kunnen ontstaan bij de uitvoering van uiteenlopende werkzaamheden en bij diverse projecten. Wij hebben een aantal trillingsbronnen voor u opgesomd:

  • Het inheien van funderingspalen,
  • Het trillend aanbrengen en/of verwijderen van damwanden,
  • Het slopen van belendingen en/of het uitvoeren van funderingsherstel,
  • Aardbevingen door mijnbouwactiviteiten zoals bijvoorbeeld gaswinning, zoutwinning, etc,
  • Het boren van tunnels naast en onder belendingen,
  • Het versterken van dijken,
  • Zwaar transport,
  • Aanleggen van drempels,
  • Een rioolrenovatie, etc.

Dit is slecht een greep uit werkzaamheden waarbij trillingen kunnen ontstaan. Twijfelt u of er trillingen optreden bij de werkzaamheden die u uitvoert of die bij u in de buurt worden uitgevoerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

SBR trillingsrichtlijn

Trillingen kunnen ontstaan vanuit bouwactiviteiten, grond- graafwerkzaamheden waarbij met zware maschines gewerkt wordt, wegverkeer, railverkeer en infrastructurele voorzieningen. Om te bepalen of trillingen te hevig zijn gebruiken we de SBR trillingsrichtlijn. In deze trillingsrichtlijn staat beschreven wat de maximale toelaatbare waarden zijn van trillingen. De SBR trillingsrichtlijnen zijn opgedeeld in drie delen, Deel A Schade aan bouwwerken, Deel B Hinder voor personen en Deel C Stroring aan apparatuur.

SBR richtlijn A beschrijft de richtlijnen en grenswaarden voor trillingen met het oog op schades aan objecten en gebouwen in de omgeving.

SBR richtlijn B beschrijft richtlijnen en grenswaarden voor trillingen met betrekking tot hinder voor personen. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de nacht zijn langs het spoor waar een trein rijdt of bijvoorbeeld door vrachtverkeer welke langs een gebouw rijdt en over een drempel moet.

SBR richtlijn C geeft een procedure voor het meten en beoordelen van trillingen met betrekking tot trillingsgevoelige apparatuur.

Om al deze trillingen te meten gebruiken wij geavanceerde trillingsmeters waarmee wij de trillingsmetingen uitvoeren.

Bemande en onbemande trillingsmetingen

Bouwadvies van Maaren beschikt over geavanceerde trillingsmeters die zeer nauwkeurig trillingen in de omgeving van uw project kunnen meten. De trillingsmetingen kunnen wij zowel bemand als onbemand uitvoeren, op locatie of bij ons op kantoor. Het voordeel van een bemande meting bij ons op kantoor is dat bij het project alle geïnstalleerde trillingsmeters live gevolgd kunnen worden vanaf één computer. Op deze manier kan er gelijk gestuurd en ingegrepen worden bij te hevige trillingen volgens de SBR trillingsrichtlijnen.

Bij onbemande trillingsmetingen registreert de trillingsmeters gedurende een langere periode de trillingen in de buurt van trillingsbronnen. De trillingsmeters kunnen we op gewenste momenten op afstand uitlezen en aan u rapporteren welke trillingen er in de gemeten periode hebben plaatsgevonden.

Trillingsmetingen uit laten voeren in binnen- en buitenland

Bouwadvies van Maaren Bouwadvies heeft al bij diverse projecten trillingsmetingen uitgevoerd door het hele land. Medio 2020 zijn wij van start gegaan met het uitvoeren van trillingsmetingen in Groningen bij één van de grootste infraprojecten van Nederland. Als u ook een project heeft waarbij u trillingsmetingen wilt laten uitvoeren, dan moet u bij Bouwadvies van Maaren zijn.

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.